Leerling aanmelden

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar en wilt u nader kennismaken met CBS de Wegwijzer of uw kind aanmelden, dan kunt u bovenstaande formulieren downloaden en invullen. Daarna kunt u de formulieren inleveren bij juf Geeske Koopmans ([email protected]). Zij neemt vervolgens contact met u op voor een intakegesprek.