Armoedebeleid

Eén op de vijf kinderen in Groningen groeit op in armoede. Een grote groep minimagezinnen heeft problemen bij het goed ondersteunen van hun kinderen. Dit heeft vaak te maken met financiële problemen. We willen ervoor zorgen dat kinderen in armoede dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen als andere kinderen. Er is een vangnet voor minimagezinnen met diverse regelingen en voorzieningen en er worden diverse maatregelen en acitiviteiten uitgevoerd om gezinnen een steuntje in de rug te geven. Brugfunctionaris Rinske Sevinga helpt minimagezinnen/ouders met de diverse regelingen en activiteiten die beschikbaar zijn.