Ouderbijdrage

Op school bieden wij de kinderen diverse activiteiten en vieringen aan. Hier zijn kosten aan verbonden die niet door het Rijk worden vergoed. U moet hierbij denken aan het Sinterklaasfeest, diverse projecten, de kerstviering, de paaslunch en het afscheid van groep 8. Wij vragen hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50 per jaar/ per leerling. Ouders/ verzorgers waarvan de kinderen na januari op school komen, betalen de helft van het bedrag. Naast de vrijwillige ouderbijdrage wordt er geld geïnd om op schoolreisje of schoolkamp te gaan. Het schoolreisje en het schoolkamp zijn vrijwillige activiteiten. Hoewel wij het erg fijn zouden vinden deze activiteiten samen te beleven, kunt u er voor kiezen uw kind niet mee te laten gaan. In januari zullen wij u vragen wat uw besluit is.

Er zijn mogelijkheden deze kosten via de Sociale Dienst vergoed te krijgen indien uw inkomen beneden het minimuminkomen ligt. U krijgt hier van de gemeente Groningen bericht over. Valt u niet onder deze regeling, maar kunt u het schoolreisje of het schoolkamp niet betalen, dan graag contact opnemen met Rinske Sevinga.