Onze School

De naam van onze school verwijst naar de wegwijzer. Een vertrouwd markeerpunt met vaak meerdere pijlen, die je laten zien waar je heen zou kunnen gaan. Wij willen onze leerlingen graag de weg wijzen, wij zien dat als onze taak. Wij leven hen voor, geven hen bagage mee die ze nodig hebben in het leven en in hun (school)loopbaan. Niet dicterend maar zelf-ontdekkend, in zelfstandigheid en uitgaande van wat het kind kent en kan binnen de veiligheid van onze school, van de groep. We laten onze leerlingen vrij in de keus welke kant ze op zouden kunnen gaan; in de keuze van hun spel en werkzaamheden, in hun leven buiten school, in hun geloof en in het vervolgonderwijs. Wij willen hen optimaal ondersteunen om vanuit de veiligheid, zich zo vertrouwd te voelen dat de juiste weg wordt gekozen.

”De keus van nu is het resultaat voor straks en bepalend voor de toekomst van morgen.”

Christelijke basisschool de Wegwijzer staat midden in de wijk Selwerd. Wij zijn een school waar kinderen vanaf twee jaar welkom zijn op de peuterspeelzaal Klein Duimpje en vanaf vier jaar in het basisonderwijs. Cbs De Wegwijzer is een Vensterschool evenals De Pendinghe en de Bisschop Bekkerschool waar nauw mee wordt samengewerkt. Dit hebben wij beschreven in ons Vensterplan.

Allereerst willen wij een goede school zijn, tenminste vallend onder het basisarrangement van de Inspectie van Onderwijs. Onze leerlingen, die voor het grootste deel uit de Vensterwijk SPT komen, zijn mede hierdoor verzekerd van goed passend onderwijs. Wij richten ons op de kerndoelen die aangeven wat een leerling aan het eind van de schooltijd moet weten en kunnen binnen de leergebieden. Op welke manier wij zorgen dat onze leerlingen het maximale leren, presteren en vaardigheden beheersen is beschreven in onze visie op onderwijs. Wij denken dat wij dat niet alleen kunnen.

Onderwijs is geen zaak van leerlingen en leerkrachten alleen, net zoals opvoeden niet alleen meer een zaak van ouders is. Een kind heeft ouders/verzorgers of op zijn minst een ouder of verzorger en woont in een sociale context; een straat, een buurt, binnen een stad met zijn eigen specifieke faciliteiten en mogelijkheden. Al deze factoren beïnvloeden het leven van het kind en dus ook zijn ontwikkeling. Dit kan een positieve en negatieve ontwikkeling zijn. Wij weten uit onderzoek en literatuur dat samenwerking van ouders, buurt en school, de ontwikkeling en het welbevinden van het kind versterkt. Zie hiervoor ook de pijlers van de Vensterwijk en de Vreedzame school. Dit is zijn geen nieuwe inzichten. Wel relatief nieuw is het inzicht dat de school een actieve rol in de wijk moet innemen, of zoals Hillary Clinton begin jaren 90 reeds heeft gezegd: ‘It takes a whole village to raise a child’.

Wij zien onze deelname in wijkontwikkeling en -samenwerking dus niet als vrijblijvend maar als een noodzakelijke faciliteit in de wijk en zien het als een uitdaging dit binnen de visie van de school uit te werken. Ook de samenwerking met de twee andere basisscholen in de Vensterwijk zien wij als vanzelfsprekend.

Tevens willen wij een bijdrage leveren aan de wijkontwikkeling Selwerd. Onze ontmoetingsruimte geeft de (Venster)school maar ook de wijk een impuls en biedt mogelijkheden om samen met ouders en andere wijkbewoners diverse activiteiten te ontplooien en ondersteuning te bieden. Onze leerlingen komen naar onze school om te leren en, wellicht nog belangrijker, te leven. Leven met en van elkaar, met je plaats in de maatschappij, in je wijk, met leerlingen van andere scholen, met de bewoners van je wijk. Dat gaat niet zomaar. Ook het leven moet je leren. Wij leren leven op cbs De Wegwijzer. Wij zien de school als de spil in dit proces. Het is de plaats waar de kinderen de kennis en vaardigheden wordt aangeleerd, hetgeen vervolgens naar de wijk toe wordt meegenomen. In de praktijk (de wijk) wordt het aangeleerde getoetst en de opgedane ervaringen weer in de school gebracht (binnen versus buiten).

Na en onder schooltijd worden in de ontmoetingsruimte diverse activiteiten voor kinderen en ouders georganiseerd. Er wordt samen gekookt en gegeten, kinderen kunnen op woensdag langer op school blijven om hun schoolwerk af te maken of extra uitleg te krijgen, er is een huiskamer project, er zijn koffie-en themaochtenden, er is een onderbouw café, ouders leren naaien, we onderzoeken een samenwerking met de ouderen in onze wijk, we organiseren evenementen rondom bijvoorbeeld de burendag, pannenkoekendag voor ouderen, we krijgen wekelijks fruit voor alle kinderen…en ga zo maar door. Kortom, een proeftuin voor de maatschappij. Wij zijn trots op onze school.