Leerlingenraad

 

Waarom een leerlingenraad?

De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.

Wat is het doel?

De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school. Ze leren zo beter zelfstandig te denken, opkomen voor hun rechten/belangen en te uiten wat er in hun omgaat. Kortom actief burgerschap!

Door het invoeren van een leerlingenraad worden kinderen meer betrokken bij schoolse zaken en dat maakt hen mede verantwoordelijk voor het wel en wee op hun school. Tijdens de bijeenkomsten van de leerlingenraad kunnen ze daadwerkelijk meebeslissen en hun ideeën laten horen. Ze leren te komen met weloverwogen en onderbouwde plannen en ideeën. 

Hoe werkt de leerlingenraad?

Er wordt één keer in de maand vergaderd met uit elke klas (vanaf groep 5) één leerling..

Natuurlijk kunnen ook de leerlingen van de onderbouw hun ideeën opperen. Dit gebeurt door 2 leden van de Leerlingenraad te koppelen aan een groep in de onderbouw en na elke vergadering verslag uit te brengen van wat besproken is  of wanneer iets nodig is voor deze groep.

Leden van de Leerlingenraad in schooljaar 2021-2022

  • Groep 6: Boaz/Suen
  • Groep 7: Rosalyn / Jaylinn
  • Groep 8: Fallou
  • juf Rinske