Contactmomenten

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende contactmomenten tussen leerkracht en ouder. De ouders worden op twee momenten in een schooljaar officieel op de hoogte gesteld van de vorderingen van hun kind en vijf keer per jaar uitgenodigd voor een tien-minuten-gesprek waarvan twee op uitnodiging van de ouders of leerkracht. We starten onze gesprekkencyclus met een omgekeerd-tien-minuten-gesprek waarbij de ouders bijzonderheden vertellen over kind en de verwachtingen worden uitgewisseld.Gedurende het schooljaar zijn er verschillende contactmomenten tussen leerkracht en ouder. De ouders worden op twee momenten in een schooljaar officieel op de hoogte gesteld van de vorderingen van hun kind en vijf keer per jaar uitgenodigd voor een tien-minuten-gesprek waarvan twee op uitnodiging van de ouders of leerkracht. We starten onze gesprekkencyclus met een omgekeerd-tien-minuten-gesprek waarbij de ouders bijzonderheden vertellen over kind en de verwachtingen worden uitgewisseld.

Naast de officiele gesprekken zijn er andere momenten in het schooljaar waarop de leerkracht ouders kan informeren over de groep. In het begin van het schooljaar is dit bijvoorbeeld de informatiemiddag. Gedurende het jaar zijn Wegwijzercafés gepland. Tijdens deze ‘koffie-ochtenden’ (8.30-9.00) beantwoord de leerkracht vragen over de groep en informeert de ouders over bijzonderheden. Gedurende het jaar worden ook informatie-avonden gepland. Voor de groepen 6, 7 en 8 is er bijvoorbeeld een informatie-avond over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.

 

Type gesprek Groep Tijd
Omgekeerde 10-minuten gesprekken:
Ouders maken kennis met leerkracht en vertellen over hun kind.
1 t/m 8 September
Facultatieve gespreken:
Als ouder kunt u zelf een gesprek plannen over de voortgang van uw kind. Voor groep 8 geldt dat in dit gesprek al meer gezegd kan worden over het voorlopige advies voor het middelbare school niveau.
1 t/m 8 November
Rapportgesprekken:
Het rapport staat centraal in dit tien-minuten gesprek. Daarbij worden de uitslagen van de Cito-toetsen besproken. In Groep 7 moet de leerling aanwezig zijn bij dit gesprek.
1 t/m 7 Februari
Adviesgesprekken:
De ouders van groep 8 worden uitgenodigd voor het adviesgesprek. De leerling is aanwezig bij dit gesprek.
8 Februari
Facultatieve gesprekken:
U kunt als ouder een facultatief gesprekken plannen met de leerkracht.
1 t/m 8 Mei
Heroverweging / rapportgesprekken groep 8:
Na aanleiding van de IEP eindtoets die alleen in groep 8 afgenomen wordt, is het mogelijk dat het advies van leerlingen die hoger gescoord hebben heroverwogen wordt. Er vindt een gesprek plaats waarin ouders en leerkracht in gesprek gaan over het wel of niet verhogen van het advies.
8 Mei
Rapportgesprekken:
Het rapport staat centraal in dit tien-minuten gesprek. Daarbij worden de uitslagen van de Cito-toetsen besproken. In Groep 6 en 7 moet de leerling aanwezig zijn bij dit gesprek.
1 t/m 7 Juni/Juli