Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen heeft een bestuur en een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps- raad (GMR). De taak van de GMR is om toe te zien op het beleid van het bestuur. Overeenkomstig de wetgeving, heeft de GMR een controlerende en adviserende taak. In de reglementen staat op welke beleidsterreinen het bestuur instemming of advies moet vragen. De GMR is op elk moment vrij om ook ongevraagd advies te geven of informatie te vragen aan het bestuur.

Op schoolniveau kunnen de leidinggevenden niet alles zelf bepalen. Voor veel belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de een medezeggenschapsraad. Er is wettelijk vastgelegd waarover advies, instemming en informatie moet worden verkregen. Voor onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit 6 leden (3 leden namens de ouders en 3 namens het personeel).

Ouders:
Riemer de Jong (voorzitter en afgevaardigde GMR)
Ehsan Arjangi (lid)
Marijke Lucassen (lid)

Docenten:
Wilske Hager
Alletta Portman
Kim Went

Alle medezeggenschapsraden van de scholen die vallen onder het bestuur van de VCOG zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).